Acte necesare pentru indemnizatia de somaj

declaratie, indemnizatia de somaj, declaratie pe propria raspundere, acte de studiu, somaj, ajutor de somajActele necesare pentru inregistrarea unei persoane care indeplineste conditiile, pentru acordarea indemnizatiei de somaj sunt:

1. Actul de identitate, in original si copie;

2. Actele de studii si de calificare, in original si copie;

3. Certificatul de nastere, in original si copie;

4. Certificatul de casatorie, in original si copie;

5. Adeverinta medicala, din care sa rezulte ca persoana este apta de munca sau, ca are eventuale restrictii medicale;

6. Actele eliberate de organele financiare teritoriale (Finante), din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau, ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

7. Declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau, ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, mai mici decat indemnizatia de somaj.

Actele si documentele enumerate mai sus trebuiesc prezentate de toate categoriile de solicitanti ai indemnizatiei de somaj, dar, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de:

In cazul persoanelor provenite din campul muncii:

a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si, data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;

b) Copie de pe hotararea definitiva de reintegrare in munca, atunci cand reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata anterior din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

c) Dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului;

d) Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca, agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea .

e) Adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul pensionarilor pe baza de invaliditate, care isi redobandesc capacitatea de munca:

a) Carnetul de munca, in original si copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si, data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;

b) Decizia de revizuire medicala, in original si copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, din care sa rezulte redobandirea capacitatii de munca;

c) Adeverinta de la ultimul loc de munca sau dovada de la organele competente, din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului.

In cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu, au incetat in perioada de suspendare a acestora:

a) Carnetul de munca, in original si copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si, data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;

b) Dovada din care sa rezulte ca nu mai este posibila reluarea activitatii la angajator;

c) Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reluarea activitatii nu mai este posibila la angajator, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;

d) Act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu.

In cazul persoanelor care au incheiat contract de asigurare pentru somaj :

a) Copie a contractului de asigurare pentru somaj, incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta.

In cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale:

a) Actul de absolvire al formei respective de invatamant, in original si copie;

b) Declaratie pe proprie raspundere a absolventilor, din care sa rezulte ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului.

In cazul absolventilor de scoli speciale, pentru persoane cu handicap, in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca, potrivit pregatirii profesionale:

a) Actul de absolvire al scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original siĀ  copie;

b) Declaratie pe proprie raspundere a absolventilor, din care sa rezulte ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului.

In cazul persoanelor care au efectuat stagiul militar:

a) Livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, in original si copie;

b) Declaratie pe proprie raspundere ca, inainte de efectuarea stagiului militar persoana nu a fost incadrata in munca;

c) Adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii.


Postati un comentariu