Ajutorul de somaj

ajutorul de somaj, someri, Legea nr. 76 / 2002, loc munca, somajSomerii beneficeaza de ajutor de somaj incepand cu a opta zi de la data inregistrarii cererii pentru un loc de munca la agentie, daca acest drept este confirmat documentar, cu exceptia:

- persoanelor concediate in urma lichidarii unitatii sau reducerii statelor de personal din unitate, care beneficiaza de ajutor in aceleasi conditii dar nu mai devreme de expirarea a trei luni calendaristice din data concedierii;

- persoanelor demisionate care beneficiaza de ajutor nu mai devreme de expirarea a trei luni calendaristice de la data inregistrarii cererii la agentie.

Suspendarea platii ajutorului de somaj are loc:

- la data de intai a lunii urmatoare celei in care nu a fost indeplinita obligatia prevazuta la art. 17, alin. (4) din Legea nr. 76 / 2002;

- pe perioada antrenarii la lucrari publice;

- pe perioada concediului de boala;

- pe perioada arestului.

Beneficiarii ajutorului de somaj au urmatoarele obligatii:

- sa intreprinda de sine statator masuri in vederea plasarii lor rapide in campul muncii;

- sa participe activ la serviciile de stimulare a ocuparii fortei de munca, oferite de agentie;

- sa comunice, in termen de 3 zile, agentiei la care sunt inregistrati, orice modificare a conditiilor care au condus la stabilirea drepturilor de beneficiar;

- sa participe si sa se prezinte obligatoriu la serviciile de mediere de doua ori pe luna pentru somerii care au domiciliu in raza teritoriala a agentiei de pana la 10 km, in celelalte cazuri – o data pe luna, precum si la solicitarea agentiei.


Postati un comentariu