Indemnizatia salariatilor pe perioada somajului tehnic

salariu de baza, somaj tehnic, codul fiscal, legea, angajator, angajati, fondul de salarii, indemnizatieSomajul tehnic, potrivit Codului muncii este cunoscut sub notiunea de “intrerupere temporara a activitatii angajatorului”.

Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, “Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.”

Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului (somaj tehnic) salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75 % din salariu de baza corespunzator locului de munca ocupat in conformitate cu dispozitiile art. 53 alin. (1) din Codul muncii.

Prin urmare, in perioada de somaj tehnic salariatii nu beneficiaza de salariu, ci de o indemnizatie. Pentru anul 2010, prin OUG 4 / 2010 s-au instituit o serie de masuri de protectie sociala si in privinta celor afectati de masura somajului tehnic (angajator si angajati).

Astfel, incepand cu luna februarie 2010, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2010, pe perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii ale caror contracte sunt astfel suspendate si care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si angajatorii, pentru salariatii respectivi, sunt scutiti de plata contributiilor de asigurari sociale datorate potrivit legii, dar nu pentru mai mult de 90 de zile.

Totodata, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii, nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit prevazut de Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada de cel mult 90 de zile, incepand cu luna februarie 2010, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2010. Indemnizatiile reprezinta drepturi aferente perioadei februarie – decembrie 2010, inclusiv.

Conform  OUG 4 / 2010, prin notiunea de contributii de asigurari sociale se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, datorate, potrivit prevederilor legale, atat de salariatii care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si de angajatorii acestora, pentru respectivii salariati.


Postati un comentariu