Primesti salariu? Cunoaste-ti cele mai importante drepturi!

salariu, salarizare, salariat, salariu de baza minim brut pe tara, salariulServiciul factorului munca este rasplatit printr-o suma numita salariu. Aceasta munca, intelectuala sau fizica, este depusa de tine, de mine, de fiecare dintre noi si ajuta semnificativ la profitul obtinut de companie in final. Daca nu s-ar intampla asa, fii sigur ca nu ai mai lucra unde lucrezi acum. In aceste conditii, prin resursele tale proprii, contribui la bunastarea firmei X si este normal ca la randul tau sa primesti in schimb ceea ce ti se cuvine, iar ceea ce ti se cuvine se numeste DREPT. Daca iti cunosti bine drepturile beneficiezi de ceea ce ti se cuvine si eviti situatiile in care poti fi exploatat sau fraierit.

Dintre drepturi, salariul este unul dar nu singurul. Iti prezentam mai jos cateva din cele mai importante drepturi ale unui salariat. Ignoranta nu inseamna binecuvantare!

- Dreptul oricarei persoane de a-si alege in mod liber locul de munca.
- Dreptul de a beneficia de conditii de munca adecvate desfasurarii activitatii.
- Dreptul la plata egala, pentru munca egala.
- Dreptul salariatului de a cumula mai multe functii in baza unor contracte individuale de munca.
- Dreptul la salarizare pentru munca prestata.
- Dreptul la concediu de odihna anual, platit.
- Dreptul la egalitate de sanse si de tratament.
- Dreptul la demnitate in munca.
- Dreptul la securitate si sanatate in munca.
- Dreptul la acces in formare profesionala.
- Dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca.
- Dreptul la negociere colectiva si individuala.
- Dreptul de a participa la actiuni colective.
- Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
- Dreptul salariatului de a nu-si motiva demisia.
- Dreptul salariatului de a beneficia pentru munca suplimentara de ore libere platite, in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia.
- Dreptul de a beneficia de salariu corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
- Dreptul salariatului de a beneficia in luna urmatoare, pentru munca suplimentara, de o plata a salariului prin adagarea unui spor de salariu, corespunzator duratei acesteia.
- Dreptul salariatului de a beneficia de un repaus ce nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi, in cazul in care munca se presteaza in schimburi.
- Dreptul salariatului de a beneficia de un spor la salariu, stabilit prin contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca, in conditia in care nu se pot acorda repausuri in zilele de sambata si duminica.
- Dreptul salariatului de a beneficia pentru munca prestata in zile de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza, corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.
- Dreptul salariatului de a beneficia de concediu anual de odihna de minim 20 zile lucratoare.
- Dreptul salariatului de a beneficia de un salariu de baza minim brut pe tara, stabilit prin Hotarare de Guvern.
- Dreptul salariatului de a beneficia de daune interese pentru repararea prejudiciului produs de catre angajator pentru intarzierea nejustificata a platii salariului.
- Dreptul salariatului de a beneficia de protectia tuturor drepturilor sale in caz de transfer al intreprinderii, al unitatii sau al unei parti a acesteia catre alt angajator, potrivit legii.
- Dreptul salariatilor care au incheiat act aditional la contractul individual de munca cu privire la formarea profesionala, de a primi in afara salariului corespunzator locului de munca, si alte avantaje in natura, pentru formarea profesionala.
- Salariatii au dreptul la greva.
- Dreptul salariatului de a se adresa instantei, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei unilaterale a angajatorului, referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca.


Postati un comentariu