Informatii despre spor de vechime, somaj si somaj tehnic

somaj, somaj tehnic, indemnizatie de somaj, codul muncii, salariat, ajutor de somaj, contract individual de muncaPotrivit prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 53 / 2003Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, munca prestata in temeiul unui contract individual de munca confera salariatului vechime in munca. Astfel, vechimea in munca in sensul legislatiei muncii este acea perioada in care salariatul a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca.

Aici puteti gasi varianta integrala a Codului Muncii si un model de Contract individual de munca.

Vechimea in munca, conform Legii nr. 19 /2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a fost inlocuita cu „stagiul de cotizare”. Stagiul de cotizare poate fi egal cu vechimea in munca la care se adauga si alte perioade, cum ar fi perioada studiilor universitare, perioada de somaj tehnic fara plata contributiilor, perioada concediului pentru ingrijirea copilului, etc.

Aceste perioade constituie vechime in munca pentru acordarea unor drepturi in sistemul public de pensii si al asigurarilor sociale insa nu constituie vechime in munca in sensul legislatiei muncii, neputand fi valorificate, spre exemplu, la acordarea sporului de vechime in munca. In situatia persoanelor care au beneficiat de indemnizatia de somaj, perioadele respective constituie vechime in munca numai daca drepturile aferente s-au primit conform Legii 1/1991, deoarece, potrivit art. 15 din acest act normativ, perioada pentru care o persoana este indreptatita sa primeasca ajutor de somaj sau de integrare profesionala constituie vechime in munca.

Intrucat Legea nr. 1 /1991 a fost abrogata de Legea nr. 76 /2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, incepand cu data de 01.03.2002, data intrarii in vigoare a acestei legi, aceasta perioada nu mai este recunoscuta de lege ca fiind vechime in munca.

Asadar, numai perioada in care o persoana a primit indemnizatie de somaj in baza Legii nr. 1 /1991 constituie vechime in munca si poate fi valorificata la calculul sporului de vechime.

Dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 76 /2002, perioada in care o persoana a primit indemnizatie de somaj se ia in calcul pentru stabilirea drepturilor la pensie nu si pentru acordarea sporului de vechime. Intreruperea temporara a activitatii angajatorului (somajul tehnic) constituie, potrivit art. 52 alin.(1) lit d) din Codul muncii un caz de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului.

Suspendarea contractului individual de munca are ca efect, potrivit art. 49 alin. (2) din Codul muncii, suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. Prin urmare, perioada intreruperii temporare a activitatii angajatorului prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53 /2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu constituie vechime in munca intrucat salariatul nu presteaza munca.

Insa, in aceasta perioada salariatul isi pastreaza calitatea de asigurat cu urmatoarele beneficii:

- salariatul este asigurat in sistemul public de pensii;

- salariatul beneficiaza de drepturile de asigurari sociale de sanatate;

- salariatul este asigurat pentru accidente de munca si boli profesionale;

- salariatul este asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj;

- salariatul este asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.


Postati un comentariu